KIYOMI SOKOLOVA-YAMASHITA

menu

ソコロワ山下聖美 文芸研究室

江古田文学71号 特集・尾崎翠と林芙美子 今甦る、女性作家たち

eko71.bmp
特集の編集担当をしました。
「尾崎翠と林芙美子 今甦る、二人のキャラクターと感性」を書きました。

関連記事