KIYOMI SOKOLOVA-YAMASHITA

menu

ソコロワ山下聖美 文芸研究室

kiyou

「林芙美子と北海道~観光学の視点で「田園日記」「帯広まで」「七つの燈」
「月寒」を読む」を書きました。

関連記事